Nastava iz računarstva i informatike

Рачунарски системи и хардвер персоналног рачунара

 

Рачунарски системи , односно рачунари, су електронске машине које обрађују улазне информације (податке или наредбе) и из њих производе излазне информације (резултате).

То су машине без интелигенције, јер за њихов рад потребно је написати програме.

Програм је низ инструкција за извршење неке обраде на рачунару

Пошто је рачунарски систем само машина која ради по одређеном програму, може се рећи да се сваки рачунарски систем састоји од две компоненте:

 • саме машине – рачунарског хардвера и
 • програма по којима рачунар ради – рачунарског софтвера

Хардвер чине физички уређаји рачунарског система, делови који се могу видети и дотакнути.

Рачунарски софтвер чине програми који управљају радом хардвера.

Структуру хардвера рачунарског система чине:

Упављачка јединица, аритметичко логичка јединица,оперативна меморија, спољња меморија, улазни уређаји и излазни уређаји.

Функционална организација рачунарског хардвера приказана је на слици на којој су токови контроле података приказани пуним линијама, а токови података испрекиданим линијама.

 

О улози појединих  делова хардвера рачунарског система прочитајте у фајлу  Racunarski sistem

О хардверу персоналних рачунара прочитајте у фајлу Hardver PC-ja1

 

Advertisements

Računarske komunikacije

Kako i zašto se računari povezuju, možete da saznate u sledećem tekstu:

Mreze

Kada ga pročitajte, moćićete da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Šta je mreža?

 2. Zašto je dobro umrežiti računare?

 3. Koje vrste mreža postoje?

 4. Koja je razlika između peer to peer i client/server mreže?

 5. Šta je NIC?

 6. Šta je protokol?

 7. Šta  je topologija mreže?

 8. Koji tipovi topologije postoje?

Tekst o istorijatu Interneta i njegovim servisima preuzmite sa ovog linka:

Internet i njegovi servisi

Sada možete da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Šta je Internet?(uproštenija definicija)

 2. Šta čini osnovu internet mreže?

 3. Šta su ISP – Internet Service Providers?

 4. Šta dobijete kada potpišete ugovor sa provajderom?

 5. Ko je preteča Interneta i kada se pojavio?

 6. Šta sve može da se radi kada se priključi na Internet?

 7. Nabrojati Internet servise?

 8. Šta je WWW?

 9. Na čemu je Web baziran?

 10. Šta omogućava hipertekst?

 11. Šta je browser? Koji browseri su najpoznatiji?

 12. Šta omogućava elektronska pošta?

 13. Od koja dva dela se sastoji elektronska adresa?

 14. Šta omogućava newsgroups?

 15. Šta je FTP?

 16. Šta je CHAT?

 17. Šta je TELNET?

Računarska grafika

Odgovore na pitanja:

1.      U kojim oblastima je zastupljena primena računarske grafike?

2.      Koje su prednosti korišćenja računara za crtanje crteža nad klasičnim crtanjem?

3.      Kako se dele programi za rad sa grafikom prema nameni?

4.      Na koja dva načina se predstavljaju crteži u računaru?

5.      Na čemu su zasnovani vektorski programi za crtanje, tj, šta se pamti?

6.      Koje su prednosti vektorskih programa?

7.      Koje su mane vektorskih programa?

8.      Objasniti rastersko predstavljanje slika u računaru.

9.      Koje su prednosti rasterskih programa?

10.  Koje su mane rasterskih programa?

11.  Šta je rezolucija?

12.  Šta je rezolucija vektorskih  grafičkih uređaja?

13.  Šta je rezolucija rasterskih  grafičkih uređaja?

14.  U čemu se izražava rezolucija?

15.  Šta je bitmapa?

16.  Koja su dva načina čuvanja slike u memoriji?

17.  Kakva može biti kompresija? Objasni razliku.

18.  Opiši BMP format slika.

19.  Opiši JPG ili JPEG format slika.

20.  Opiši GIF format slika.

21.  Opiši PNG format slika.

22.  Opiši TIFF format slika.

23.  Na koja dva načina se predstavlja slika u boji?

24.  Koji su vektorski, a koji rasterski izlazni grafički uređaji?

25.  Koji su rasterski ulazni uređaji?

26.  Koje su bitne karakteristike monitora?Opisati ih.

27.  Šta su štampači i kako se dele?

28.  Šta su ploteri i gde se najčešće koriste?

29.  Šta se podešava naredbom Image/ Adjustments/ Brightness/Contrast u Photoshopu?

30.  Šta sve može da se podesi naredbom Image/Image Size u Photoshopu?

možete da pronađete u prezentaciji

racunarska grafikaV1

 

Графикони

Позната је изрека да једна слика вреди више ного хиљаду речи, којима бисмо покушали да је опишемо. Међу хиљадама података у једној табели нису сви подједнако важни. Осим тога, само гледање података обично не може јасно да укаже на њихове особине. Због тога се често, ради јаснијег разумевања података, они приказују у графичком облику. Та графичка представа може да изгледа на различите начине и сви програми за табеларне прорачуне стандардно нуде већи број различитих приказа. Графикон приказује замисао на брз начин. Помоћу графикона можемо да претварамо податке радног листа да бисмо приказали поређења, уобичајене процесе и трендове.

Како се креирају графикони погледајте у фајлу

izrada grafikona 

За вежбу учитајте фајл

vezbe sa graficima

Софтвер

Прочитај лекцију Racunarski softver sa pitanjima

и пронађи одговоре на следећа питања:

1.    Шта је и како се дели рачунарски софтвер?

2.    Шта је оперативни систем?

3.    Наброј најпознатије оперативне системе.

4.    Које су три главне функције оперативног система?

5.      Шта чини системски софтвер?

6.    Шта је едитор?

7.    Шта је компајлер и какав фајл креира?

8.    Шта је повезивач или linker и какав фајл креира?

9.    Шта је пунилац или loader?

10. Шта је требљач?

11. Шта су везници?

12. Шта су услужни програми?

13. Шта су апликативни програми?

14. Шта су рачунарски вируси?

15. Наведи неке антивирус програме.

16. Какви се све програми могу наћи на тржишту.

Пронађене одговоре запиши у свеску.

Хардвер персоналног рачунара

О хардверу персоналног рачунара погледајте у фајлу

https://drive.google.com/file/d/0B_kzRmOOig7uZjl3ajhmcnNJZTA/view?usp=sharing

Да проверите своје знање решите асоцијецију у фајлу

https://drive.google.com/file/d/0B_kzRmOOig7uNl8xNHBvVUluczA/view?usp=sharing

 

 

Формуле и функције

Најважнија особина програма Excel је могућност обављања рачунских операција тако што се у ћелију табеле  упише формула помоћу које се податак израчунава. Подаци могу бити зависни једни од других и ако се промени неки податак, аутоматски се мењају и сви подаци у табели који од њега зависе. 

Како се убацују формуле и функције прочитајте у фајлу

formule-i-funkcije

Приликом писања формула и функција треба водити рачуна о адресама ћелија. Како се ћелијама даје име и кад се користи релативна а кад апсолутна адреса прочитајте у фајлу

imenovanje-i-referenca-celija

Ево сада и једне вежбе са формулама и функцијама, а има и сортирања и подешавања странице за штампу табеле. Надам се да ћете се снаћи.

vezba rang lista