Potprogram je deo programa koji se sastoji od niza naredbi koje bi se ponavljale na više mesta u složenim programima.

Potprogram je samostalna programska jedinica. Mora da ima jedinstveno ime koje se koristi za poziv potprograma.

U Pascalu imamo dve vrste potprograma: procedure i funkcije.

Procedura je samostalan imenovani deo programa koji se može pozivati po imenu proizvoljan broj puta radi izvršavanja određenih akcija.

Funkcija se razlikuje od procedure po tome što u tačku poziva vraća rezultujuću vrednost, koja se može koristiti u izrazima programa.

U programu se definicija procedura i funkcija nalazi odmah iza deklaracije promenljivih.

O korišćenju funkcija pogledaj u fajlu Funkcije

Primenu funkcija u zadacima vidi u fajlu Zadaci sa funkcijama za vežbu

Advertisements