Zvuk se u računaru može proizvesti na više načina:

  • preko ugrađenog internog zvučnika;

  • digitalno-analognom konverzijom;

  • sintezom;

  • sa CDROM-a;

  • preko MIDI interfejsa za muzičke digitalne instrumente.

 Prvobitni PC nije imao značajnije zvučne mogućnosti (osim ugrađenog bipera). Od pojave CD ROM-a zvučna kartica postaje neizostavni deo računarske tehnologije

 Za zapisivanje i čuvanje audio datoteka koriste se različiti audio formati. Oni mogu biti komprimovani sa i bez gubitaka i nekomprimovani. Razlika u formatima je u kvalitetu zvuka i količini memorije koju zauzimaju.

 O najčešće korišćenim formatima pročitajte u fajlu Formati zapisivanja zvuka u računaru

Advertisements