Звук је једна од најзначајнијих компоненти мултимедије. Две основне врсте звучних садржаја у мултимедији су: – музика – говор Звук је механичка осцилација честица неког еластичног медијума које са кроз њега најчешће простиру као талас и које човек чује. Човеков орган слуха може да региструје осцилације у фреквентном опсегу од 20 Hz до 20.000 Hz ако оне имају довољни интензитет. Звук се простире кроз медијуме у сва три агрегатна стања. Звук не може да се простире у безвадушном простору. Под звуком се подразумевају и осцилације изван напред наведеног фреквенцијског опсега: инфразвук испод 16 Hz и ултразвук изнад 20.000 Hz. Механичке осцилације звука се представљају као периодичне:zvuk Параметри звучног сигнала: – амплитуда (pmax) је максимална вредност притиска ваздушног таласа; одређује интензитет (јачину) звука, изражава се у децибелима (dB)фреквенција (учестаност) је број осцилација звучног сигнала у једној секунди и изражава се у херцима (Hz), – једна пуна осцилација сигнала назива се периода (T) Више о звуку прочитајте у фајлу:   Zvuk

Advertisements