—Rezultat tesne veze računarske i komunikacione tehnologije danas su telekomunikacije, tj. elektronski prenos podataka svih vrsta – teksta, grafike, videa, zvuka, preko različitih komunikacionih kanala kao što su javne telefonske mreže, privatne kablovske linije, mikrotalasne linije, satelitski prenos. Tako se dolazi do telekomunikacionih ili računarskih mreža.lokalna racunarska mreza

O pojmu i prednostima umrežavanja, kao i o formiranju i strukturi lokalnih računarskih mreža pročitajte u sledećem fajlu:

Pojam i prednost umrežavanja

Advertisements