Internet je globalna svetska računarska mreža na koju je priključen ogroman broj računara (više stotina miliona). Razvoj interneta počeo je u SAD godine – za vreme rata da bi se obezbedila komunikacija vojnih labaratorija, vladinih biroa i univerziteta. Razvojem mreže rukovodila je Advanced Research Project Agenc pod nadzorom Ministarstva odbrane SAD, a mreža je dobila naziv ARPANET.

1975.godine, upravljanje u potpunosti  preuzima Ministarstvo odbrane pretvorivši je u Defense Data Network (DDN).

1990.god. NSF(National Sanitation Foundation) je predstavila projekat umrežavanja raznih organizacija i mreža prvo na nacionalnom, a zatim na globalnom nivou. U današnjem obliku, umesto čvorova, u mrežu su povezane druge mreže. Do 1995. najveći finansijer je bila NSF. Internet nema vlasnika.

Više o Internetu pročitajte u fajlu Internet i nacini pristupa

Advertisements