Odgovore na pitanja:

1.      U kojim oblastima je zastupljena primena računarske grafike?

2.      Koje su prednosti korišćenja računara za crtanje crteža nad klasičnim crtanjem?

3.      Kako se dele programi za rad sa grafikom prema nameni?

4.      Na koja dva načina se predstavljaju crteži u računaru?

5.      Na čemu su zasnovani vektorski programi za crtanje, tj, šta se pamti?

6.      Koje su prednosti vektorskih programa?

7.      Koje su mane vektorskih programa?

8.      Objasniti rastersko predstavljanje slika u računaru.

9.      Koje su prednosti rasterskih programa?

10.  Koje su mane rasterskih programa?

11.  Šta je rezolucija?

12.  Šta je rezolucija vektorskih  grafičkih uređaja?

13.  Šta je rezolucija rasterskih  grafičkih uređaja?

14.  U čemu se izražava rezolucija?

15.  Šta je bitmapa?

16.  Koja su dva načina čuvanja slike u memoriji?

17.  Kakva može biti kompresija? Objasni razliku.

18.  Opiši BMP format slika.

19.  Opiši JPG ili JPEG format slika.

20.  Opiši GIF format slika.

21.  Opiši PNG format slika.

22.  Opiši TIFF format slika.

23.  Na koja dva načina se predstavlja slika u boji?

24.  Koji su vektorski, a koji rasterski izlazni grafički uređaji?

25.  Koji su rasterski ulazni uređaji?

26.  Koje su bitne karakteristike monitora?Opisati ih.

27.  Šta su štampači i kako se dele?

28.  Šta su ploteri i gde se najčešće koriste?

29.  Šta se podešava naredbom Image/ Adjustments/ Brightness/Contrast u Photoshopu?

30.  Šta sve može da se podesi naredbom Image/Image Size u Photoshopu?

možete da pronađete u prezentaciji

racunarska grafikaV1

 

Advertisements