Рачунарски системи , односно рачунари, су електронске машине које обрађују улазне информације (податке или наредбе) и из њих производе излазне информације (резултате).

То су машине без интелигенције, јер за њихов рад потребно је написати програме.

Програм је низ инструкција за извршење неке обраде на рачунару

Пошто је рачунарски систем само машина која ради по одређеном програму, може се рећи да се сваки рачунарски систем састоји од две компоненте:

  • саме машине – рачунарског хардвера и
  • програма по којима рачунар ради – рачунарског софтвера

Хардвер чине физички уређаји рачунарског система, делови који се могу видети и дотакнути.

Рачунарски софтвер чине програми који управљају радом хардвера.

Структуру хардвера рачунарског система чине:

Упављачка јединица, аритметичко логичка јединица,оперативна меморија, спољња меморија, улазни уређаји и излазни уређаји.

Функционална организација рачунарског хардвера приказана је на слици на којој су токови контроле података приказани пуним линијама, а токови података испрекиданим линијама.

 

О улози појединих  делова хардвера рачунарског система прочитајте у фајлу  Racunarski sistem

О хардверу персоналних рачунара прочитајте у фајлу Hardver PC-ja1

 

Advertisements