Nastava iz računarstva i informatike

Category Archives: Prvi razred

Kako i zašto se računari povezuju, možete da saznate u sledećem tekstu:

Mreze

Kada ga pročitajte, moćićete da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Šta je mreža?

 2. Zašto je dobro umrežiti računare?

 3. Koje vrste mreža postoje?

 4. Koja je razlika između peer to peer i client/server mreže?

 5. Šta je NIC?

 6. Šta je protokol?

 7. Šta  je topologija mreže?

 8. Koji tipovi topologije postoje?

Tekst o istorijatu Interneta i njegovim servisima preuzmite sa ovog linka:

Internet i njegovi servisi

Sada možete da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Šta je Internet?(uproštenija definicija)

 2. Šta čini osnovu internet mreže?

 3. Šta su ISP – Internet Service Providers?

 4. Šta dobijete kada potpišete ugovor sa provajderom?

 5. Ko je preteča Interneta i kada se pojavio?

 6. Šta sve može da se radi kada se priključi na Internet?

 7. Nabrojati Internet servise?

 8. Šta je WWW?

 9. Na čemu je Web baziran?

 10. Šta omogućava hipertekst?

 11. Šta je browser? Koji browseri su najpoznatiji?

 12. Šta omogućava elektronska pošta?

 13. Od koja dva dela se sastoji elektronska adresa?

 14. Šta omogućava newsgroups?

 15. Šta je FTP?

 16. Šta je CHAT?

 17. Šta je TELNET?

Advertisements

Približio se kraj kursa iz Worda. Da biste što bolje uvežbali sve naučeno provežbajte sledeće vežbe

 vezba tabulatori i tabela

WordVezba

predzavrsna vezba

Kada imate ovako kombinovane vežbe, da biste ih brže i bez komplikacija uradili najbolje je da prvo podesite margine i veličinu papira, pa prekucate sav tekst bez formatiranja. Kad je sav tekst otkucan onda ga formatirajte. Onda dodajte tabele i crteže, fusnote i zaglavlje i podnožje. Srećno. 🙂

Za kreiranje stilona i sadržaja  u wordovom dokumentu koristićemo fajl Maturski


Ko želi da provežba kreiranje tabela u wordu evo vežbe

Tabele


Otvoriti novi dokument u Wordu, podesiti sve margine na 2cm i otkucati sledeći tekst fontom Tmes New Roman, veličine 14:

TOP LISTA VIDEO IZDANJA

Suvišni izveštaj

Bez vesti od Boga

Dosta je bilo

Šifra Merkur

Vek ljubavi i mržnje

Krv i so

Kuća nade

Gospodin Dids

Mažestik

Ovaj tekst iskopirati dva puta pa napraviti prekid strane. Na novoj strani napraviti još tri kopije.

Sada izformatirati dobijeni tekst tako da izgleda kao u fajlu Vezba nabrajanja .

Obratiti pažnju na nabrajanja, poravnanje i uvlačenje pasusa, kao i o vrsti i veličini fontova.

Ubaciti heder, redni broj strane i fusnote. Fajl snimiti u svom folderu pod imenom Video izdanja.